Poziv za dostavu ponuda - International Burch University
1
BurchGene Magazine 8th Edition
April 12, 2021
Screenshot 2021 04 15 113202b
Almir Čolan: Da li bitcoin može postati budućnost novca?
April 16, 2021

Poziv za dostavu ponuda

U sklopu realizacije projekta „Personalizirani pristup COVID-19 infekciji kroz analizu molekularno-genetičke predispozicije pacijenata za diferencijalni imunološki odgovor“ vršit će se nabavka hemikalija za NGS sekvenciranje koristeći Ion GeneStudio™ 5S System prema kataloškim brojevima dostavljenim u Prilogu ovog Poziva, te Vas pozivamo da dostavite Vašu ponudu za hemikalije u skladu sa kataloškim brojevima i zahtjevanim količinama specificiranim u Prilogu.

1. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene resurse. Posao će biti dodjeljen firmi koja ponudi najnižu evaluiranu ukupnu cijenu za navedene stavke.

2. Vaša ponuda treba biti adresirana i dostavljena na:

Adresa: INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET, Fakultet za inžinjering i prirodne nauke / Odsjek za genetiku i bioinženjering, Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom projekta „Personalizirani pristup COVID-19 infekciji kroz analizu molekularno-genetičke predispozicije pacijenata za diferencijalni imunološki odgovor“.

3. Ponuda treba da sadrži:

*Ponudu dobavljača sa naznakom naziva firme i tačnom adresom, broj telefona i telefaksa, e-mail adresu, identifikacioni broj te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi;

*Sve cijene moraju biti iskazane u KM valutama. Za svaku stavku u ponudi potrebno je navesti cijenu. Cijene su iskazane sa i bez PDV-a. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

*Za svaku stavku je neophodno navesti očekivani rok isporuke;

*Neophodno je specificirati način plaćanja: avansno, po isporuci (sa navedenim rokom plaćanja) ili kombinovano;

*Dokaz da je ponuđač ovlašten od strane proizvođača za prodaju ponuđene robe;

*Kopiju o registraciji firme.

4. Krajnji rok za dostavljanje zatvorenih ponuda (sa naznakom „NE OTVARATI“), uz naziv projekta „Personalizirani pristup COVID-19 infekciji kroz analizu molekularno-genetičke predispozicije pacijenata za diferencijalni imunološki odgovor“, na adresu navedenu u paragrafu 2 je 7 dana od dana objavljivanja poziva. Ponude dostavljene kasnije neće se uzimati u razmatranje.

5. EVALUACIJA I DODJELA UGOVORA; Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču pod uslovom da je ispunio zahtijevane uslove iz ovog Poziva, te dostavio traženu dokumentaciju. 

6. Ponuđač za isporuku robe zahtijevane ovim tenderom mora biti registrovan za navedene vrste djelatnosti što dokazuje podnošenjem rješenja o registraciji (može i kopija).

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Doc. dr. Adna Ašić, tel. 033 944 463, mob. 061 919 240

Zerina Novalić, tel. 033 944 403

PRILOZI: