Prof.dr. Almir Badnjević postao član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu