Prof.dr. Almir Badnjević postao član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu - International Burch University
Drugi Sokratov kafe na IBU: Interkulturalnost
December 10, 2021
Treći Sokratov kafe na IBU: Rodno zasnovano nasilje
December 15, 2021

Prof.dr. Almir Badnjević postao član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu

Prof. dr. Almir Badnjević sa Odsjeka za genetiku i bioinžinjering izabran je za redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu u disciplini Tehničke nauke. Profesor Badnjević je zahvaljujući svom naučnom i stručnom doprinosu na svjetskom nivou zaslužio ovo prestižno priznanje.

Evropska akademija nauka i umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europaea) je međunarodna akademska organizacija u koju je uključeno oko 2.000 vrhunskih naučnika i umjetnika koji se bave pitanjima s kojima se suočava savremena Evropa i svijet. Među njenim članovima nalazi se i 35 Nobelovaca kao i papa Benedict XVI. Akademiju čine vodeći naučnici, umjetnici i donosioci odluka koji su posvećeni inovativnom istraživanju, interdisciplinarnoj i transnacionalnoj saradnji, kao i razmjeni i širenju znanja.

„Ova organizacija predstavlja vrhunac u nauci na evropskom nivou i naravno da članstvo u istoj izuzetno mnogo znači. Samim tim, ovo je za mene najveće priznanje koje sam dobio u dosadašnjoj karijeri. Kada imate priliku uvijek gađajte u mjesec, jer i ako promašite, bićete među zvijezdama“, poručio je profesor Badnjević.

Prof.dr. Almir Badnjević također je član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH (IANUBIH) koja je jedina Akademija registrovana na nivou države. IANUBIH ima preko 110 članova iz svih dijelova BiH, a među njima je 14 bivših rektora, 12 bivših dekana, 7 bivših ministara, 7 bivših ambasadora i slično. U naučnoj produkciji ima preko 252.000 citata i po tome je ubjedljivo najjača intelektualna jedinica u BiH.

Osim toga professor Badnjević je direktor Verlaba koji je uspostavljen da pruža usluge verifikacije medicinske opreme. Danas je Verlab i partner u 8 zemalja bivše Jugoslavije najvećeg Instituta na svijetu-američkog ECRI, koji se bavi procesima podizanja sigurnosti pacijenta, procjenama rizika i upravljanjem procesa u zdravstvu. Također u Verlabu se bave i naučno-istraživačkim radom s ciljem osnivanja naučno-istraživačkog Instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju. Taj Institut će da okupi najbolje naučnike iz ovih oblasti u BiH, koji će zajedno sa partnerima širom svijeta uspostaviti EU centar izvrsnosti u BiH, te raditi na najnovijim istraživanjima.  Prije par mjeseci uposlenici Verlaba su dobili svjetsku nagradu za timski rad od strane globalne federacije za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE).