Profesori sa Burch univerziteta ostvarili saradnju sa svjetskim institutom IHP