Profesori sa Univerziteta nauke i tehnologije u Vroclavu impresionirani Burch univerzitetom