Prva Konferencija o migracijama u BiH bit će održana u januaru 2022.