Rektor BURCH univerziteta u posjeti Radio-televiziji Visoko