Rektor IBU susreo se s predstavnicima britanskog parlamenta - International Burch University
Amazing mural on topic „Combating Hate Speech Through Art and Creative Writing“
January 25, 2022

Rektor IBU susreo se s predstavnicima britanskog parlamenta

Delegacija Odbora za vanjsku politiku britanskog parlamenta posjetila je Sarajevo kako bi održala niz značajnih razgovora sa predstavnicima civilnog društva, nezavisnih medija, poslovne zajednice, ministarstava i drugim izabranim zvaničnicima te međunarodnim partnerima. Prethodnih mjeseci Parlament Velike Britanije iskazao je snažan interes za situaciju u BiH te je delegacija poslana kako bi sagledala postojeću političku situaciju, regionalni kontekst i ulogu Velike Britanije u pružanju podrške pozitivnim promjenama.

Kao univerzitet u britanskom vlasništvu Internacionalni Burch univerzitet je bio jedan od partnera s kojim su predstavnici parlamenta Velike Britanije održali sastanak.

Rektor Internacionalnog Burch univerziteta prof.dr. Mersid Poturak na sastanku je prenio izazove sa kojima se susreće BiH, a koji su prouzrokovani političkom krizom. Razgovarano je o posljedicama koje trenutna politička situacija uzrokuje za naš univerzitet, kako to utječe na poslovanje Internacionalnog Burch univerziteta i dalja direktna ulaganja naših vlasnika u infrastukturalni razvoj Univerziteta i ostalih Richmond Park institucija.

Predstavnici parlamenta ponudili su svoju podršku u prevazilaženju ovih izazova te istakli da je posvećnost Velike Britanije ovoj zemlji veća nego ikad.