Rektor Internacionalnog Burč univerziteta: „IDEMO DALJE!“