Studentski paviljon Burch univerziteta privukao pažnju šefova Delegacije EU u BiH - International Burch University

Studentski paviljon Burch univerziteta privukao pažnju šefova Delegacije EU u BiH

Osim sa rektorom Burch univerziteta, prof. dr. Damirom Marjanovićem, zamjenik šefa Delegacije EU, Khaldoun Sinno imao je priliku da razgovara i sa prorektoricom doc. dr. Sanelom Klarić, koja je goste upoznala sa razvojem Burch student paviljona koji je u fazi izgradnje.  

Razmjenjena su mišljenje o obrazovnom sektoru u BiH, budućnosti studentskih razmjena, te razvoju boljeg visokog obrazovanja u BiH. Rektor  Burch univerziteta, prof. dr. Damir Marjanović, je tim prilikom istakao da je zanimljiv projekat Burch studentskog paviljona privukao mnoge studente iz regije i svijeta te da je to projekat od presudnog značaja posebno za studentice i studente arhitekture. Rektor Marjanović je naglasio kako su predstavnici Evropske Unije više puta istakli kako je studentski paviljon jedan od interesantnih projekata na koji svakako treba obratiti pažnju a samim tim se nastavlja i međusobna komunikacija između Interernacionalnog Burch univerziteta i Delegacije Evropske Unije koja je bila i logičan slijed događaja nakon uspješne posjete ambasadora Lars-Gunnar Wigemarka Internacionalnom Burch univerzitetu od prije par mjeseci.

Dodatno je naglašeno da će Internacionalni Burch univerzitet u narednom periodu uz naglašene prioritete razvoja stvoriti uslove za još bolju saradnju sa partnerskim institucijama u Evropi i BiH.

Također, oni projekti koji ujedinjavaju sve univerzitete u cilju stvaranja boljih uslova za razvoj visokog obrazovanja u BiH pokazuju najviše uspjeha i pomaka u radu studenata.