Burch

July 2, 2020

Write it up! micro-fiction writing competition announcement

We would like to announce that the finalists of the Write it up! micro-fiction writing competition have been selected. An online meeting, which the finalists have […]
June 26, 2020

Fevzi Yildirim Ph.D Disertation Defense

In partial fulfillment for the requirements for the degree of Ph.D in Economics, Fevzi Yildirim will defend his Ph.D Disertation titled: „Factors influencing Burnout of thePrincipals […]
May 19, 2020

Build me Up Challenge

Studijski program „Građevinarstvo“ u saradnji sa odsjekom za Arhitekturu na Internacionalnim Burch Univerzitetom poziva Vas da učestvujete u projektantsko-graditeljsko-inovativnom online izazovu. Šta to možete napraviti koristeći […]
April 12, 2020

Burch univerzitet partner projekta CovIDEJA 2020

Bit Alijansa i UNDP pokrenuli su digitalni ideaton pod nazivom covIDEJA 2020, koji će realizovati u saradnji sa partnerima, među kojima se nalazi i Internacionalni Burch […]