#Burchstudents

June 1, 2020

Graphic Design and Multimedia exam schedule, spring 2020.

The GDM Makeup Exam Schedule is here, and the GDM Final Exam Schedule is here. Good luck students!
June 1, 2020

Digital Communications and Public Relations exam schedule, spring 2020.

The DCPR exam schedule is here. Good luck students!
June 1, 2020

International Relations and European Studies exam schedule, spring 2020.

The IRES exam schedule is here. Good luck students!
May 28, 2020

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč […]