Tehničke škole u Sarajevu posjetile izložbu „The Green Pencil Award“