TEME ZAVRŠNIH (MAGISTARSKIH) RADOVA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI - International Burch University
Nedret Bećirović Master’s Thesis Defense
September 14, 2020
KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke
September 16, 2020

TEME ZAVRŠNIH (MAGISTARSKIH) RADOVA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI

Teme završnih (magistarskih) radova u akademskoj 2020./2021. godini  na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University možete pogledati na ovom linku.