Završen je drugi sastanak konzorcijuma projekta „B-AIR Art Infinity Radio” EU Kreativna Evropa - International Burch University
rsz 04
Project TACEESM: First local workshop
March 8, 2021
IMG 0752
Održano četvrto takmičenje „Let’s enjoy english“
March 12, 2021

Završen je drugi sastanak konzorcijuma projekta „B-AIR Art Infinity Radio” EU Kreativna Evropa

U protekloj sedmici (1. i 2. marta 20201. godine), Odsjek za arhitekturu Internacionalnog Burch univerziteta učestvovao je na drugom sastanku konzorcijuma za projekt „B – AIR-Art Infinity Radio“ u okviru EU Kreativne Evrope. Ovaj projekt je baziran na principu saradnje koja uključuje deset partnera iz zemalja EU i Zapadnog Balkana, a to su RTV Slovenija, BAZAART iz Srbije, Institut Jožef Stefan iz Slovenije, Radio Teatar iz Hrvatske, Graduate School of Architecture iz Grenobla, Univerzitet u Istočnoj Finskoj, TwixtLab iz Grčke, RTV Srbija i Internacionalni Burch univerzitet Odsjek za arhitekturu.

Projekt će se provoditi u periodu od oktobra 2020. do oktobra 2023. godine. U okviru interdisciplinarnog pristupa projekt podrazumijeva istraživanje zvuka, senzibilnost na zvuk i različite načine primjećivanja/slušanja istog  te za svoj primarni fokus ima sami doživljaj zvuka kad su u pitanju ranjive grupe/skupine u društvu. Sa aspekta IBU tima cilj projekta podrazumijeva istraživanje koje se tiče same transformacije i utjecaja zvuka traume u urbanom kontekstu na kolektivno pamćenje i utjecaj zvuka života sa fokusom na grad Sarajevo i kao takav ima za cilj da potraži moguće poveznice raznih manifestacija zvuka u arhitektonskom smislu/obliku.

Zbog negativne epidemiološke situacije sve aktivnosti vezane za implementaciju projekta migrirane su na mrežne platforme (online). Na taj način su organizovane sve dosadašnje aktivnosti kao što su prvi sastanak konzorcijuma koji je inače trebao biti održan u Ljubljani u novembru 2020. godine, kao i Zimska škola zvuka koju su u januaru organizovali Graduate School of Architecture iz Grenoblea i Centar za istraživanje zvučnog prostora i urbanog okruženja (CRESSON), a koji je inače trebalo da se održi u Grenoblu. Drugi sastanak konzorcijuma prvobitno je trebao biti održan u Volosu u Grčkoj kod domaćina TwixtLab iz Grčke, ali je i ta aktivnost održana online. U okviru svih dosadašnjih online sastanaka doc. dr. Lejla Odobašić Novo i doc.dr. Adnan Novalić predstavljali su IBU-ov napredak i planirani vremenski okvir sa aktivnostima projekta za narednih šest mjeseci.

“Kao Odsjek za arhitekturu, vrlo smo ponsoni što smo dio projekta velike saradnje Kreativne Evrope „B – AIR Art Infinity“ zajedno sa deset drugih partnerskih institucija. Radujemo se rastu naše mreže u okviru ovog interdisciplinarnog tima, širenju naše baze znanja i razmjeni naših iskustava. Također se radujemo našem doprinosu projektu koji će se baviti rehabilitacijom zvuka traume u javnom prostoru, što će imati dugotrajan utjecaj na sve ciljne skupine koje uključuju našu vlastitu BH zajednicu i naš Univerzitet”, iskazali su doc.dr. Lejla Odobašić Novo i doc.dr. Adnan Novalić.

Completion of second consortium meeting for “B – AIR Art Infinity Radio” an EU Creative Europe (Culture – Large Cooperation Project)

Last week (March 1nd and March 2, 20201, International Burch University Department of Architecture took part of the second consortium meeting for “B – AIR-Art Infinity Radio” an EU Creative Europe.  This project is a Large Cooperation Project that includes ten partners from EU and Western Balkan countries which are RTV Slovenia, BAZAART from Serbia, Institute Jožef Stefan from Slovenia, Radio Teatar from Croatia, The Graduate School of Architecture of Grenoble, University of Eastern Finland, TwixtLab from Greece, RTV Serbia and International Burch University Department of Architecture.

The project will be implemented form October 2020 until October 2023.  With an interdisciplinary approach, it involves the research of sound, sensitisation for sound and different ways of listening. The project has a special focus on the experience of sound by vulnerable groups.  The aim of the IBU team project is to explore how to transform the impact of sound of trauma in urban context on collective memory to that of a sound-of life with the focus on the city of Sarajevo and as such it aims to look for possible connections of various manifestations of sound in the architectural sense / form.

Currently all activates have been migrated to online platforms due to the current pandemic situation. This includes the first consortium meeting which was intended to take place in Ljubljana in November 2020 as well as the Sound Winter School organized in January by the Graduate School of Architecture of Grenoble and the Centre for research on sound space and urban environment (CRESSON) which was intended to take place in Grenoble. The second consortium meeting was hosted by TwixtLab from Greece and was originally intended to take place in Volos, Greece. At the online meeting assist prof. Lejla Odoabsic Novo and assit. prof. Novalic presented IBU’s progress and timeline of the project for the next six months. 

As the Department of Architecture at the International Burch University, we are very excited to be a part of the Creative Europe Large Cooperation project “B – AIR Art Infinity” together with ten other partner institutions.  We look forward to growing our cooperation network within this interdisciplinary team, expanding our knowledge base and sharing our experiences. We are also very much looking forward to our contribution to the project which will be dealing with rehabilitating the sound of trauma in public space, which will have a long-lasting impact on all the target groups which includes our own BH community and our University.